[1]
A. S. Pereira y D. Gomes, Educación Física en Brasil: recorrido histórico educativo de 1851 a 2017, Lecturas: Educación Física y Deportes, vol. 22, n.º 238, pp. 94-101, mar. 2018.