Feitosa, Alex, Laís Pinheiro, D’Angela Kotinscki, Juliana Pereira, y Maria Meira. 2020. Lecturas: Educación Física Y Deportes 24 (260), 42-66. Accedido 27 de febrero de 2020. https://efdeportes.com/index.php/EFDeportes/article/view/1905.