efdeportes.com
Un projecte competencial dins la matèria
d'educació física. Vídeo promocional
Un proyecto competencial dentro la materia de educación física. Vídeo promocional

   
*Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport
(Catalunya)
 
 
Fidel Cano i grup alumnes del CAS
Jordi Brasó*

jbraso@xtec.cat

 

 

 

 
Resum
    El vídeo s'inclou dins la matèria de Ciències de l'Esport -educació física- i forma part d'un projecte titulat Organització del 2n torneig de rescat al CAR de Sant Cugat de Vallès.
    Palabras clave: Educació Física. Esport. Marro. Projecte educatiu. Riscat. Vídeo.
 
Resumen
    El vídeo se incluye dentro la materia de Ciencias del Deporte -educación física- y forma parte de un proyecto titulado Organización del 2º torneo de marro en el CAR de San Cugat del Vallés.
    Palabras clave: Educación Física. Deporte. Marro. Proyecto educativo. Rescate. Vídeo.
 

 
EFDeportes.com, Revista Digital. Buenos Aires, Año 21, Nº 215, Abril de 2016. http://www.efdeportes.com/

1 / 1

Introducció

    El vídeo que es mostra forma part d'un projecte competencial dut a terme al CAR de Sant Cugat del Vallès (Catalunya) en la matèria de Ciències de l'Esport a un grup del Curs d'Accés al grau superior. Concretament els alumnes havien d'elaborar i organitzar un torneig del complicat joc popular del rescat, també anomenat riscat o marro (Brasó, 2014; Brasó, Torrebadella, 2014; Brasó-Rius, Torrebadella-Flix, 2015; Brasó, Torrebadella, 2015b; Torrebadella, Brasó, 2014)    La proposta és el segon any consecutiu que es du a terme i busca una autonomia i autogestió de l'alumnat en totes les tasques: organització d'equips, reglament, premis, tasques de periodisme, etc. (Brasó, 2014; Pereira, Capó, Torrebadella, Brasó, 2014). S'emmarca en la idea de l'aprenentatge per projectes. A més, la proposta pretén recuperar un joc tradicional que quasi és desconegut en la majoria de l'alumnat.

    En aquest cas es mostra el vídeo promocional elaborat pel grup d'alumnes encarregat de la difusió de la diada.

Conclusions

    El projecte es dugué amb un gran èxit segons els assistents i els indicadors establerts pel professor. A més, a ser el segon any, vingueren uns 40 ex-alumes que havien participat l'any anterior i volien tornar a competir pel campionat. Aquest és un altre indicador de l'èxit de la diada. El vídeo promocional també va ser considerat molt satisfactori, amb un alt nivell de dificultat i amb un grau d'implicació de l'alumnat molt alt.

Referències
- Brasó, J. (2014). L'anunci publicitari d'un projecte educatiu: Organització d'un torneig del joc popular del rescat o marro. Lecturas: Educación Física y Deportes, 19 (196). http://www.efdeportes.com/efd196/torneig-del-joc-popular-del-rescat-o-marro.htm
- Brasó, J.; Torrebadella, X. (2014). El joc del 'rescat' a Catalunya. Un projecte educatiu a l'Escola del Mar de Pere Vergés. Temps d'Educació (47), 191-212.
- Brasó, Jordi; Torrebadella, Xavier. (2015b). El 'marro', un juego tradicional y popular en la educación física española (1807-1936). Revista Complutense de Educación, 26 (3), 697-719.
- Brasó-Rius, J.; Torrebadella-Flix, X. (2015). El joc del rescat en el procés constituent de l'esport contemporani a Catalunya (1900-1926). ALOMA. Revista de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport, 33 (1), 79-91.
- Pereira, J.; Capó, G.; Torrebadella, X.; Brasó, J. (2014). Reglament del joc del rescat, riscat o marro. Lecturas: Educación Física y Deportes, 19 (199). http://www.efdeportes.com/efd199/reglament-del-joc-del-rescat-o-marro.htm
- Torrebadella, X.; Brasó, J. (2014). El juego del marro. Análisis de la lógica interna y posibilidades educativas. Tándem. Didáctica de la Educación Física, (45) 75-79.

Otros Videos

www.efdeportes.com/

EFDeportes.com, Revista Digital · Año 21 · N° 215 | Buenos Aires, Abril de 2016
Lecturas: Educación Física y Deportes - ISSN 1514-3465 - © 1997-2016 Derechos reservados